Zarządzenie Nr 33/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 33/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 12.05.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie