Zarządzenie Nr 36/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 36/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31.12.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji  rządowej oraz zadań zleconych na 2016 r.