Zarządzenie Nr 37/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.06.2016 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 37/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.06.2016 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie