Zarządzenie Nr 38/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 38/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży