Zarządzenie Nr 39/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 39/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę