Zarządzenie Nr 43/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.06.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 43/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.06.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie