Zarządzenie Nr 44/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 44/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17.12.2015 r.