Zarządzenie Nr 48/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 48/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.