Zarządzenie Nr 49/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia na 86/15/VII z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta

Zarządzenie Nr 49/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia na 86/15/VII z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.