Zarządzenie nr 51/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stop

Zarządzenie nr 51/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 sierpnia 2016 r.  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych  ubiegających się o awans na stopień awansu nauczyciela mianowanego