Zarządzenie Nr 55/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.09.2016 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych

Zarządzenie Nr 55/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.09.2016 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych