Zarządzenie Nr 56/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dn. 13.09.2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 56/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dn. 13.09.2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej