Zarządzenie Nr 58/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2016 r. e sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31.12.2015r. w sprawie planu finansowego:budżetu Miasta Puszczykow

Zarządzenie Nr 58/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2016 r. e sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/15/VII z dnia 31.12.2015r. w sprawie planu finansowego:budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.