Zarządzenie Nr 60/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.09.2016 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Nr 60/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.09.2016 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego