Zarządzenie Nr 6/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszk

Zarządzenie Nr 6/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych Miasta Puszczykowo w roku szkolnym 2016/2017