Zarządzenie Nr 62/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie Nr 62/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej