Zarządzenie Nr 63/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.10.2016 r. w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Zarządzenie Nr 63/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6.10.2016 r. w sprawie przyjęcia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej