Zarządzenie Nr 65/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.10.2016 r. w sprawie likwidacji Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 65/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.10.2016 r. w sprawie likwidacji Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie