Zarządzenie Nr 68/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administra

Zarządzenie Nr 68/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.10.2016  r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2016 r.