Zarządzenie Nr 69/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 69/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie