Zarządzenie Nr 71/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 71/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2017 r.