Zarządzenie Nr 72/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 72/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023