Zarządzenie Nr 73/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dn.16.11.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dn. 17.12.2016 r.

Zarządzenie Nr 73/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dn.16.11.2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dn. 17.12.2016 r.