Zarządzenie Nr 75/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 75/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17.11.2016  r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie