Zarządzenie nr 76/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2