Zarządzenie Nr 78/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zarządzenia głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Puszczykowa na 2017 r.

Zarządzenie Nr 78/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.11.2016 r. w sprawie zarządzenia głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Puszczykowa na 2017 r.