Zarządzenie Nr 79/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 79/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016  Nr 93/15/VII z dnia 17.12.2015 r.