Zarządzenie Nr 81/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.12.2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 81/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.12.2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę