Zarządzenie Nr 8/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie określena zasad obowiązujących w 2016 roku przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwart

Zarządzenie Nr 8/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie określena zasad obowiązujących w 2016 roku przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty)