Zarządzenie Nr 84/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 84/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej