Zarządzenie Nr 85/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie

Zarządzenie Nr 85/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa a lata 2016-2023