Zarządzenie Nr 86/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.12.2016 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia i dokumentacji finansowo-księgowej likwidowanej jednostki budżetowe

Zarządzenie Nr 86/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.12.2016 r. w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia i dokumentacji finansowo-księgowej likwidowanej jednostki budżetowej - Centrum Animacji Sportu