Zarządzenie Nr 88/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 88/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe