Zarządzenie Nr 89/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury

Zarządzenie Nr 89/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury