Zarządzenie Nr 90/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administrac

Zarządzenie Nr 90/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 r.