Zarządzenie Nr 9/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 9/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie