Zarządzenie Nr 92/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 92/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej