Zarządzenie Nr 93/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 93/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej