Zarządzenie Nr 46/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.07.2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywi

Zarządzenie Nr 46/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.07.2016 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puszczykowie