Zarzżdzenie Nr 47/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.07.2016 r. w sprawie zmiany polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie oraz przyjęcia instrukcji za

Zarzżdzenie Nr 47/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.07.2016 r. w sprawie zmiany polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie oraz przyjęcia instrukcji zarządzania systemem informatycznym