Zarządzenie Nr 20/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.04.2017 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Pyszczykowie w miesiącu maju 2017 r.

Zarządzenie Nr 20/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.04.2017 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Pyszczykowie w miesiącu maju 2017 r.