Zarządzenie Nr 88/17 VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 88/17 VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej