Zarządzenie Nr 10/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 10/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Urzędu Miejskiego w Puszczykowie