Zarządzenie Nr 1/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 1/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie