Zarządzenie Nr 13/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych

Zarządzenie Nr 13/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych