Zarządzenie Nr 14/17/VII Burmistrza Moasta Puszczykowa z dnia 8.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 14/17/VII Burmistrza Moasta Puszczykowa z dnia 8.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

treść Zarządzenia