Zarządzenie Nr 15/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.03.2017 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Puszczykowo

Zarządzenie Nr 15/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.03.2017 r. w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Puszczykowo