Zarządzenie nr 17/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie nr 17/17/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 22 marca 2017 roku

 

 

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

 treść Zarządzenia