Zarządzenie Nr 1a/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań w s

Zarządzenie Nr 1a/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji