Zarządzenie Nr 21/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.04.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentó

Zarządzenie Nr 21/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.04.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w rou szkolnym 2017/18